وبسایت لاپلاس: هنگامی که در خانه خود به موش ها برمی خورید در نظر شما آنها تنها یک آفت هستند که باعث ویرانی می شوند. اما در جنگل ها و زمین های اطراف شاید یکی از زیباترین موجودات همین موش های وحشی کوچولو باشند.این گونه از موش ها به دلیل سازگاری خود با محیط اطراف و همچنین سرعت تکثیرشان یکی از گونه های گسترده و موفق از پستانداران روی زمین هستند که می توان آنها را در هرجایی و در هر قاره ای یافت. در بخش هایی از

نیوزلند و استرالیا به دلیل عدم وجود شکارچیان طبیعی موش ها نژاد آنها افزایش یافته و باعث نابودی محصولات محلی و حتی جمعیت پرندگان شده اند. تصاویری از این موجودات کوچک دوست داشتنی را مشاهده می کنید.


موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک

موش های وحشی زیبا و کوچک