مقدمه :

اولین کاربرد لاپاراسکوپی اکتشافی حفره بطنی اسب شاید ارزیابی و معاینه نزدیک و بصری دستگاه تناسلی مادیان باشد. در سال ۱۹۸۶ ، فیشر طی یکسری مقالات در مورد ۵ اسب که لاپاراسکوپی شده بودند این روش را ابزار تشخیصی مناسبی اعلام نمود. در طی دهه بعد تأکید بر روی مدیریت شرایط سیستم تولید مثل اسبهای نر و ماده قرار گرفت.


- آماده سازی بیماران :

لاپاراسکوپی اکتشافی می تواند در شرایطی که حیوان ایستاده یا خوابیده است صورت پذیرد. در هر دو مورد ۳۶ تا ۴۸ ساعت قبل از انجام این عمل باید حیوان تحت پرهیز غذایی قرار گیرد تا محتویات گوارشی به حداقل رسیده و انجام عمل تسهیل گردد.


در روش ایستاده ، فرورفتگی پهلوی حیوان نظیر انجام یک عمل جراحی aseptic آماده سازی میگردد. اگر حیوان در وضعیت به پشت خوابیده یا Dorsal Recumbency بخواهد تحت عمل قرار گیرد باید کل ناحیه زیر شکم آماده گردد.
نویسنده شخصاً ترجیح می دهد که قبل از ورود لاپاراسکوپ ، شکم باد گردد. یک سوراخ یک سانتی متری در پهلوی چپ حیوان و حدفاصل بین دنده هجدهم و tuber coxae و دقیقاً زیر crus پشتی عضله مورب داخلی شکم ایجاد می

گردد. به دلیل از بین رفتن فشار منفی داخل شکم ناشی از سوراخ نمودن با ورود به محوطه بطنی صدای خاصی از خروج هوا به گوش خواهد رسید.
لوله مخصوص دمیدن در شکم قرار گرفته و گاز co2 تا فشار ۲۰-۱۵ mm Hg به داخل آن وارد می گردد. لوله که خارج شد لاپاراسکوپ در سوراخ قرار می گیرد. Caudal abdomen می تواند بطور مناسب با یک لاپاراسکوپ ۳۳ سانتی متری


دیده شود و برای دیدن قسمت Cranial شکم باید طول لاپاراسکوپ حداقل ۵۰ سانتی متر باشد. ساختارهایی که می توان با قرار دادن لاپاراسکوپ به سمت عقب شکم و به سمت دم حیوان مشاهده نمود مثانه ، حلقه واژینال در نرها ، تخمدان و شاخ چپ رحم در مادیان ، کولون نزولی و mesocolon و بخشهایی از کولون بزرگ و احتمالاً Jejunum می باشند.


حالا اگر لاپاراسکوپ را به سمت cranial شکم و به سمت سر حیوان ببریم بخشهایی از کلیه چپ و لیگامنت بین کلیه و طحال و معده و سمت چپ دیافراگم قابل مشاهده خواهند بود. سایر ساختارهایی که می توانند مشاهده گردند شامل لوب چپ کبد و لیگامان gastrophrenic هستند.


با اتمام این عمل می توان دقیقاً همان مراحل آماده سازی را برای سمت راست پهلوی حیوان نیز تکرار و آن مناطق را هم مشاهده نمود. آناتومی محوطه داخلی شکم در سمت راست و caudal مشابه طرف چپ است. در بخش cranial در سمت راست هم قاعده سکوم و بخش نزولی دئودنوم مشاهده می شوند. قدری که جلوتر برویم لوب راست کبد مشاهده خواهد شد. سایر ساختارهای قابل مشاهده شامل لیگامنت بین کبد و دئودنوم و بین کبد و کلیه و caudal vena cava و سیاهرگ باب و لوب پشتی کبد خواهند بود.- حالت خوابیده :سوراخ یک سانتی متری در محل ناف ایجاد خواهد شد. نظیر آنچه در مورد حالت ایستاده بیان شد co2 تا فشار حداکثر ۲۵ mm Hg وارد میشود و لاپاراسکوپ کار خود را آغاز می نماید.
کبد و نوک طحال در قسمت cranial شکم مشاهده می شوند. مثانه و منطقه internal inguinal نسبتاً قابل مشاهده خواهند بود. بخشهایی از کولون بزرگ ، روده کوچک و سکوم هم مشاهده خواهند شد. با این حال معاینه و ارزیابی جامع و دقیق همه این ساختارها امکان پذیر نخواهد بود.- اندیکاسیون :به یاد داشته باشید که لاپاراسکوپی اکتشافی اگر چه بعنوان یک روش اولیه تشخیصی می تواند مورد استفاده قرار گیرد با این حال اغلب متعاقب معاینات و بررسیهای قبلی و بر اساس احتمال وجود یک بیماری انجام می شود.
اسبهای با سابقه مزمن از دست رفتن و با اپیزودهای مزمن کولیک می توانند بعنوان بهترین کاندیدا برای این عمل مطرح باشند. آبسه‌ها ، نکروز ایسکمیک کولون نزولی ، هپاتوما و کارسینومای سلولهای سنگفرشی معده یا SCC از جمله موارد اندیکاسیون لاپاراسکوپی می باشند.لاپاراسکوپی در اسب