دانشمندان سیاره‌ای فرا خورشیدی که اندازه‌ای در حدود زمین دارد را در فاصله ۳۹ سال نوری کشف کرده‌اند. GJ 1132b مهمترین سیاره کشف شده در خارج از منظومه شمسی به حساب می‌آید.
GJ 1132b حدود 16 درصد بزرگتر از زمین است و گرمای سطح آن به قدری زیاد است که امکان وجود آب در آن وجود ندارد. اما این سیاره به قدری خنک بوده که بتواند اتمسفر داشته باشد و این مسئله بسیار مهمی است. GJ 1132b در فاصله 39 سال نوری قرار دارد و نزدیک ترین سیاره سنگلاخی فراخورشیدی است که تاکنون کشف شده است.

سیاره فراخورشیدی یا فراسیاره، سیاره ای است که به دور یک ستاره (غیر از خورشید) در حال گردش است.

ایرنا گزارش داده نزدیکی نسبی GJ 1132b به زمین و این مسئله که هر 1،6 روز به دور ستاره خود می چرخد، به این معنی است که ستاره شناسان به بستر آزمایشی مهمی برای مطالعه درباره اتمسفر سایر سیاره های دوردست از طریق تلسکوپ هایی دست یافته اند که می توانند نخستین نشانه های شیمیایی حیات را همچون متان اتمسفری، در خارج از منظومه شمسی بیابند.


حرارت این سیاره به حدی نیست که اتمسفر این سیاره از بین رفته باشد و همین مسئله دانشمندان را امیدوار کرده است که با استفاده از تلسکوپ بتوانند ترکیب شیمیایی اتمسفر، سرعت بادها و موارد دیگر اتمسفر آن را تجزیه و تحلیل کنند.
ستاره شناسان سیاره GJ 1132b را از طریق رصد و اندازه گیری نوسانات نوری کوچک حاصل از ستاره Gliese 1132 هنگام عبور سیاره یاد شده از برابر آن کشف کردند. دانشمندان محاسبه کردند که سیاره در فاصله 1،4 میلیون مایلی از ستاره اش می چرخد، در حالی که فاصله میان زمین و خورشید 36 میلیون مایل است.

به گفته 'زاچوری برتا تامپسون' از انستیتوی فناوری ماساچوست، اگر ثابت شود که این سیاره بسیار گرم توانسته است اتمسفر خود را در طول میلیاردها سال گذشته حفظ کند، امکان دارد سیاره های سردتری را که آنها نیز اتمسفر دارند و دور ستاره های کوچک می چرخند، بیابیم و در مرحله بعد، اتمسفر آنها را برای یافتن مولکول های حاصل از حیات بررسی کنیم.