عصرایران؛ محمد مهدی حیدرپور - Phylliroeیکی از موجودات عجیب و غریب ساکن اقیانوس ها است. این جاندار که شبیه به ماهی به نظر می رسد در حقیقت یک حلزون دریایی یا به طور دقیق یک لیسه دریایی است.

ظاهر ماهی مانند
Phylliroe از نمونه های چشمگیر تکامل همگرا است. این شکل اولیه بدن برای شنا در اقیانوس آزاد خوب است.
عجیب‌ترین حلزون دریایی جهان در تاریکی می درخشد


به گزارش "گروه علم و فناوری" عصرایران، شکل بدن و نوع حرکت تنها چیزهایی نیستند که در Phylliroe همانند ماهی ها به نظر می رسد. این موجود همانند یک ماهی نیز شکار می کند و

طعمه مورد علاقه خود یعنی عروس های دریایی را تعقیب می کند. Phylliroe شکارچی درنده ای است و به طور شگفت انگیزی در آب سریع حرکت می کند. این جاندار دریایی دارای شاخک

هایی است که در حقیقت اندام هایی حسی هستند و برای شناسایی شکار استفاده می شوند.


Phylliroe از بدنی شفاف برخوردار است و می توان اندام های داخلی آن را مشاهده کرد. همچنین، این لیسه دریایی می درخشد. Phylliroe نمونه ای نادر از یک حلزون دریایی درخشنده است که می تواند نور خود را

تولید کند. این جاندار همانند یک فانوس دریایی کوچک در حال شنا به نظر می رسد و بدون تردید نمایی دیدنی برای فردی که نظاره‌گر آن است، رقم می زند.Phylliroe هنگامی که کوچک است به عنوان یک انگل شناخته می شود و با چسبیدن به عروس های دریایی و تغذیه آرام از آنها تا زمانی که به اندازه کافی برای شنا کردن انفرادی رشد کند، این زندگی انگلی را ادامه

می دهد.