لاک پشت ها در پایوآ گینه نو یکی از لذیذترین غذاها به شمار می روند. اما آرون کولینگ و همکارش مارک آنها را از بازار مواد غذایی خریده و در دریا -جایی که واقعا به آن تعلق دارند- رها می کنند. آنها تا به حال حدود 10 لاکپشت را خریداری و آزاد کرده اند. هفت گونه مختلف لاکپشت دریایی در جهان وجود دارد و تقریبا همه آنها در خطر انقراض هستند به این دلیل که صید لاکپشت های دریایی هنوز هم در بسیاری مناطق جهان قانونیست.

فداکاری به عشق لاک پشت ها + عکسفداکاری به عشق لاک پشت ها + عکس


فداکاری به عشق لاک پشت ها + عکس


فداکاری به عشق لاک پشت ها + عکس