وبسایت لاپلاس: در یکی از تعمیرگاه های روسیه سگ پاکوتاهی به مکانیک در تعمیر اتومبیل ها کمک می کند! این دستیار کوچک با پوشیدن لباس سفارشی که ابزارها را در خود جا می دهد، خود را سریع به تعمیرکار می رساند و واقع بهترین دوستی ست که او نیاز دارد!

سگِ جعبه ابزار! +عکس

سگِ جعبه ابزار! +عکس

سگِ جعبه ابزار! +عکس