اگرچه این افزایش نگران کننده است اما بیماری‌های مقاربتی تنها بیماری‌هایی نیستند که روند رو به افزایش دارند.
به گزارش سلامانه، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرده است در دهه گذشته بیماری‌های زیر روند رو به افزایشی را شاهد بوده‌اند.این آمارها در 5 سال گذشته جمع آوری شده‌اند:بوتولیسم نوزادان (افزایش در 5 سال گذشته، 58.80 درصد)، چاقی (17.10 درصد)، اوتیسم (63.30 درصد)، کلامیدیا (58.80 درصد)، سوزاک (17.80 درصد)، سفلیس (151.20 درصد)، باکتری‌ای کولای (472 درصد)، طاعون (700 درصد)، سرطان پوست (18.30 درصد)، سرطان کبد (47.10 درصد)، سرطان کلیه (18.60 درصد)، سیاه سرفه (145.80 درصد)، تب دانگ (101.80 درصد).