چند روز پیش، یک سگ پاکوتاه در یک تعمیرگاه خودرو کشف شد که احتمالا در روسیه است، این سگ پاکوتاه با پوشیدن یک روکش به صورت زین بر روی کمر تبدیل له همکار آقای مکانیک شده و دم دست او هر جایی که برود حرکت می کند. این عکس در چند روز اخیر بازتاب های زیادی در اینترنت داشته و خیلی از دوست داران حیوانات این کار را کار ناشایستی معرفی کرده اند و شما عکس های این جعبه آچار متحرک رو در سایت ایران مطلب مشاهده می کنید

تبدیل سگ به جعبه آچار تعمیرگاه + عکس

عکس سگ ، عکس جالب ، جعبه آچار

تبدیل سگ به جعبه آچار تعمیرگاه + عکس


تبدیل سگ به جعبه آچار تعمیرگاه + عکس


تبدیل سگ به جعبه آچار تعمیرگاه + عکس