از آنجایی که بسیاری از روشهای زندگی انسان امروزه منجر به آزار و اذیت و نابودی حیوانات بی پناه و بی دفاع میشود ، پناهگاههایی با هدف حمایت از سگهای مظلوم و ولگرد در شهرهای مختلف ایران فعالیت میکنند. پناهگاه امرتاد قزوین یک پناهگاه مردم نهاد است که از یک سال گذشته در همین راستا و با هدف نجات، درمان، و نگهداری سگهای آسیب دیده کار خود را با ۵ قلاده سگ آغاز کرد و هم اکنون 135 قلاده سگ را تحت پوشش انگل تراپی ، واکسیناسیون و عقیم سازی دارد .
در ۶ ماه گذشته این پناهگاه فعالیت خود را تحت نظر شهرداری قزوین با هدف رهاسازی سگها و حفظ ا___یستم ادامه داده است اما از آنجایی که امداد رسانی به حیوانات و تغذیه و نگهداری و معالجه سگها تا ایجاد وضع عادی از اهداف شکل گیری پناهگاه امرتاد قزوین میباشد هزینه های تحمیلی بر این پناهگاه سرسام آور بوده و با وجود مضیقه شدید مالی نیازمند همراهی و همیاری حیوان دوستان برای ادامه مسیر و تحقق هدف ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای این مخلوقات زبان بسته میباشد.
لطفا یاریگر مالی پناهگاه و فرشته های بی گناه آن که همگی از کشتار و وضعیت های بدی نجات پیدا کرده اند باشید
روزهای سختی را پشت سر میگذاریم اما
کسی هست همیشه
تا ببخشد
در خالصانه ترین حالت.

صدای بی زبانان پناهگاه امرتاد و
معرف حامیان مالی توانگر باشید

جهت یاری رساندن به پناهگاه امرتاد مبالغ اهدایی خود را به حساب زیر واریز نمایید

6273811062156622 نادر غضنفری-بانک انصار

سپاس