پرندگان جزیره‌ای ماهیچه‌های پروازی کوچک‌تری دارند
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد: پرندگان ساکن در مناطق جزیره‌ای توانایی خود را برای پرواز کردن از دست داده‌اند.به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این بررسی جدید که در نیوزیلند انجام گرفته، مشخص شد: پرندگان ساکن در مناطق جزیره‌ای نسبت به سایر پرندگان از ماهیچه‌های پروازی کوچک‌تری برخوردارند.

در این بررسی کارشناسان نیوزیلندی مجموع 868 گونه را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند: پرندگان ساکن در مناطق جزیره‌ای توانایی خود را برای پرواز کردن به تدریج از دست می‌دهند.به گزارش ایسنا به نقل از نیچر ورلد نیوز، به گفته کارشناسان تفاوت در بزرگی ماهیچه‌های پروازی به دلیل تعداد حیوانات شکارچی حاضر در مناطق جزیره‌ای است. از آنجایی که در مناطق جزیره‌ای احتمال حمله حیوانات شکارچی کمتر وجود دارد، پرندگان کمتر برای حفاظت از خود در آسمان پرواز می‌کنند.