وبسایت مشرق: حلزون زبان فلامینگو از مخوف ترین موجودات زهرآگین در دریای آتلانتیک است. برخي موجودات در جهان مجهز به سيستم هاي دفاعي بسيار مرگباري هستند که خيلي کارآمدتر از دندان يا چنگال عمل مي کند. بايد بدانيد که واژه هاي زهر و سم که اغلب به جاي هم استفاده مي شود، از نظر معنا متفاوتند. در واقع سيستم ورود آن ها به بدن اين تفاوت را ايجاد کرده است. سم جذب يا خورده مي شود.

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد

این حلزون زیبا شما را به آسانی می‌کشد