حیات وحش به کلیه جانداران ازقبیل پستانداران پرندگان خزندگانو دوزیستان گفته میشودلیفتراک که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان برروی کره زمین زندگی کرده و آب و خوراک خود را خود تامین می کند ترخیص کالا. البته حیات وحش شامل تمام گیاهان و در واقع جاندارنی که بدون دخالت انسان زندگی میکنند میشود .
در ایران ۵۲۴ گونه پرنده، ۱۶۰ گونه پستاندار، ۲۲۲ گونه خزنده و دوزیست و ۶۵ گونه جونده یافت می شود تور استانبول. در ميان گونه های مختلف حيات وحش ایران، شیر آسیاییببر مازندران منقرض شده و تجهیزات پزشکی گونه های یوزپلنگ آسیایی و خرس سیاه آسیایی کمياب بوده اجاره آپارتمان در تهران و در معرض خطر انقراض قرار دارند.
بازار هدف