برترین ها: جنگل زدایی یک مسئله مهم است، در حال حاضر سالانه 6.5 میلیارد درخت به دلیل فعالیت های انسانی و بلایای طبیعی از بین می روند. گرچه تلاش های زیادی برای کاشت مجدد آنچه از دست رفته انجام شده اما از آنجا که این تلاش ها با دست است بسیار کند و پرهزینه تر از آن چیزی پیش می رود که بتواند جایگزین جنگل های از دست رفته شود.


یک شرکت با استفاده از فناوری هواپیمای درون برای این کار قصد دارد این روند را تغییر دهد. این سازمان که مهندسی بیوکربن نام دارد توسط مهندس سابق ناسا «لورن فلچر» تاسیس شده و متعهد شده دنیا را با کاشت یک میلیارد درخت همزمان تغییر دهد.


هواپیماهای بدون سرنشین یک راه حل فوق العاده برای مشکلات ناشی از کاشت دستی و پراکندن دانه های خشک هستند. آنها با ساده و سریعتر کردن، فرآیند احیای جنگل را تسهیل می کنند. با دو اپراتور که این هواپیماها را کنترل می کنند، فلچر معتقد است با 15% هزینه های احیای سنتی می توان 36000 درخت را در یک روز کاشت.


کاشت درخت یک فرآیند چند مرحله ای است. ابتدا درون ها برفراز منطقه پرواز و توپوگرافی زمین، مواد مغذی و تنوع زیستی را ارزیابی می کنند. سپس درون های دیگری در ارتفاع 10 فوتی منطقه پرواز و غلاف دانه ها را در موقعیت های از پیش تعیین شده رها می کنند . سپس این شرکت به نظارت بر رشد و سلامت کلی ا___یستم می پردازد. بیوکرین در حال حاضر در مرحله تحقیق و توسعه برای عالی کردن سیستم کاشت خود است.


کاشت یک میلیارد درخت در سال!


کاشت یک میلیارد درخت در سال!


کاشت یک میلیارد درخت در سال!