برترین ها: مورچه های leafcutter موجودات بی رحمی هستند و محل زندگی آن ها در جنوب مکزیک تا بولیوی و برزیل (جنگلهای بارانی امریکای مرکزی و جنوبی) می باشد.

خصوصیات جسمی این مورچه ها شامل: دو دسته Atta با سه جفت برآمدگی و Acromyrmex با چهار جفت برآمدگی در پشت بدن و پاهای بلند و رنگ قرمز قهوه ای تا قهوه ای رنگ می باشند.

اندازه مورچه های کارگر از 13 تا 27 میلیمتر است و مورچه های سرباز 25 تا 50 میلیمتر که با داشتن آرواره های بزرگ به راحتی قابل شناسایی هستند. ملکه بزرگترین مورچه کلونی است که طولش به 5 سانتی متر می رسد.این مورچه ها از نظر اندازه به چهار گروه تقسیم می شوند که طول بدنشان مسوولیتشان را در کلونی مشخص میکند. کوچکترین مورچه ها مسوولیت رسیدگی به باغ و باغبانی را بر عهده دارند و دومین گروه اولین خط دفاعی دربرابر دشمنان برای حفظ غذا را به عهده گرفته اند. گروه سوم برگ چین هستند و هم چنین برگهای چیده شده را به آشیانه منتقل می کنند و بالاخره گروه چهارم که سربازها هستند و مسوول حفاظت از کلونی را دارند و بیرون از کلونی انجام وظیفه می کنند این گروه فعالیتهای دیگری از جمله تمیز کردن کلونی هم دارند.این مورچه ها بدن بسیار قوی دارند و می توانند وزنی 10 تا 20 برابر سنگین تراز خود را حمل کنند. این مورچه ها بعد از انسان بزرگترین ساختار شهری و اجتماعی را دارند.