وبسایت تابناک باتو - امین حسین زاده: در اینجا برای شما بینندگان گرامی چندین مورد حقایق از زندگی حیوانات را برگزیده و شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات

ـ پشه ها، کودکان را بیشتر از بزرگسالان و افراد مو بور را بیشتر از افراد سیه مو دوست دارند. رنگ مورد علاقه ی آن ها آبی است.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ سوسک، بدون سر می تونه زنده بمونه، تا وقتی که از گرسنگی بمیره.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ مورچه ها نمی خوابند.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ دلفین ها با یک چشم باز می خوابند.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ طول عمر لاک پشت ها شبیه انسان هاست. برخی از آن ها بیش از صد سال عمر می کنند.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ در ایرلند، ایسلند، گرینلند و قطب جنوب مار وجود ندارد.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ ساس بالغ یک سال بدون غذا می تونه زندگی کنه.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ رطیل دو سال بدون غذا می تونه زندگی کنه.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ گاوها چهار تا معده دارند.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ از بین همه ی موجودات زنده، فقط انسان و سگ دارای پروستات هستند.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ در هند 50 میلیون میمون وجود دارد.

حقایقی جالب درباره ی زندگی حیوانات
ـ چربی موجود در شیر بز 5 برابر کمتر از چربی موجود در شیر گاو است. شیر گاو طی یک ساعت جذب بدن می شود، ولی شیر بز 20 دقیقه!