دم‌دراز کاکل‌آبی (نام علمی: Momotus momota) نام یک گونه از سرده دم‌درازهای دم‌پارویی است.


دم‌دراز کاکل‌آبی
دم‌دراز کاکل‌آبی Momotus momota
دم‌دراز کاکل‌آبی، Momotus momota
وضعیت بقا
دم‌دراز کاکل‌آبی Momotus momota

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: سبزقباسانان
تیره: دم‌دراز
سرده: دم‌درازهای دم‌پارویی
گونه: M. momota
نام علمی
Momotus momotaدم‌دراز کاکل‌آبی Momotus momota
دم‌دراز کاکل‌آبی Momotus momota

دم‌دراز کاکل‌آبی Momotus momotaمنبع:ویکی پدیا