وبسایت کافه ترک: بنا به کتاب رکوردهای گینس کاسوواری مرگبار ترین پرنده جهان است. اما با وجود مرگبار بودن این پرنده زیبا باز از دست انسان در امان نیست.

اما اگر روزی در مقابل تان سبز شد بهتر است بسیار مراقب باشید. چون پنجه ها و همینطور منقار این حیوان بسیار کشنده هستند.

کاسوواری در جنگل های استرالیا و گینه نو زندگی می کند. و در صورت رویارویی با این حیوان قدرتمند چندان شانسی برای زنده ماندن نخواهید داشت. در جنگ های جهانی سربازان آمریکایی به گینه نو رفتند و در مواجهه با این حیوان نادر دیگر باز نیامدند. با این وجود این حیوان بازمانده از دوران دایناسور ها نسلش در حال منقرض شدن است.کاسوواری پرنده‌ای جا مانده از عصر دایناسورها

کاسوواری پرنده‌ای جا مانده از عصر دایناسورها

کاسوواری پرنده‌ای جا مانده از عصر دایناسورها
کاسوواری پرنده‌ای جا مانده از عصر دایناسورها