فقط درختان سالم می‌توانند زمین را نجات دهند بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که همه درختان نمی‌توانند به حفظ زمین کمک کنند.
به گزارش ایسنا، کارشناسان محیط زیست معتقدند تمام درختان نمی‌توانند با سرعت پیش‌رونده گرمای جهانی مقابله کنند زیرا نقش آنها در ا___یستم‌های طبیعی جذب کربن از هواست اما تنها درختان سالم این قابلیت را دارند.تغییرات اقلیمی موجب گرم‌تر شدن و طولانی‌تر شدن فصل تابستان شده و در نتیجه درختان را ضعیف‌تر کرده و به تخریب جنگل‌های آمریکای شمالی منجر شده است. به اعتقاد کارشناسان درختان این منطقه نمی‌توانند در حفظ زمین در برابر تغییرات اقلیمی نقشی داشته باشند.
تغییرات اقلیمی موجب شده سرعت رشد درختان کاهش پیدا کند که در نتیجه فشارهای زیست محیطی همچون سرما و خشکسالی نیز رخ داده است."نوآ چارنی" یکی از محققان این مطالعه از دانشگاه آریزونا گفت: خسارت و آسیبی مهم و محتمل در حال رخ دادن است. همچنین برخی اقدامات برای مقابله با تاثیرات خطرناکِ تغییرات اقلیمی، کاهش تولید سوخت‌های فسیلی و حبس و ذخیره کربن در زمین است.در عین حال این فرض وجود دارد درختان در مناطق مرتفع یا سرد که رشدی ندارند از آب و هوای گرم‌تر و سرشار از دی اکسید کربن که حاصل تغییرات اقلیمی است، سود می‌برند.به گزارش نیچر ورلد نیوز، با این حال به دلیل تغییرات آب و هوایی نرخ رشد مورد انتظار درختان در برخی قاره‌ها ۷۵ درصد در نیمه دوم این قرن کاهش یافته و جنگل‌های آلاسکا و کانادا تحت تاثیر ناشی از آن قرار گرفته‌اند.