زیست بوم: «رئیس‌جمهوری می‌تواند با ارتباطات بین‌المللی و خارجی از کشورهای همسایه که نقشی در آلودگی هوای کشورمان دارند، اقدام کند و موثرترین شخص در کاهش آلودگی هوا قطعا رئیس‌جمهوری است.»

رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون محیط‌زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران درباره این موضوع گفت: «آلودگی هوا در تابستان وجود دارد؛ ولی قابل مشاهده نیست ولی در زمستان مشاهده می‌‌شود.»
او با توجه به آلودگی هوای شهر تهران و تدابیر صورت گرفته جهت کاهش آلودگی هوا ادامه داد: «سازمان محیط‌زیست و شهرداری تهران تنها متولیان حفظ کیفیت هوا نیستند؛ بلکه همه دستگاه‌ها در این رابطه مسئولند. هیچ دستگاهی را نمی‌توان معرفی کرد که نقشی در افزایش آلودگی هوا نداشته باشد حتی به‌عنوان مثال اداره ثبت احوال هم در ایجاد افزایش و کاهش آلودگی هوا نقش دارد. اگر این سازمان خدماتی که به مردم ارایه می‌دهد به صورت مکانیزه و غیرحضوری باشد، حتما در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار خواهد بود.»

رئیس‌جمهوری موثرترین فرد در کاهش آلودگی هواسترئیس کمیسیون محیط‌زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: «همه دستگاه‌های تهران باید به‌طور جد موضوع کاهش آلودگی هوا را در برنامه خود قرار دهند و شخص رئیس‌جمهوری نیز باید در این خصوص مداخله کند و از همه دستگاه‌ها هم مطالبه داشته باشد.»

حافظی ادامه داد: «نه تنها رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس قوه مجریه بلکه روسای قوای قضائی و مقننه نیز باید درخصوص کاهش آلودگی هوای شهر اقدام کنند. قوه قضائیه باید در صدور احکام برای کارخانجات آلاینده شهر سریع‌تر اقدام کند و قوه مقننه نیز باید با قانون‌گذاری به‌موقع نسبت به کاهش آلودگی هوا اقدام کند.»او گفت: «وقتی که فاصله معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی ٥ساله می‌شود، قطعا آلودگی هوا نیز افزایش می‌یابد؛ برای همین بایستی قوه مقننه در بعضی از تصمیمات خود بازنگری کند. وقتی لایحه هوای پاک حدود یک‌سال تا ٢‌سال در مجلس می‌ماند، چه انتظاری از دستگاه‌ها می‌توانیم داشته باشیم؛ بنابراین همه قوا باید کاهش آلودگی هوا را در اولویت قرار دهند.» حافظی ادامه داد: «با وجود شعارهایی که داده‌‌ایم هنوز به آلودگی هوا مبتلا هستیم و امسال آلودگی هوا بدتر از سال‌های قبل است.»


رئیس کمیسیون محیط‌زیست و سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: «یکی از فاکتورهای مهم در آلودگی هوا بحث وارونگی هوا یا پدیده اینورژن است که نشان می‌دهد چقدر محیط‌زیست خود را تخریب كرده و آسیب زده‌ایم. در زمستان آلایندگی هوا انباشته و دیده می‌شود ولی در تابستان این آلایندگی‌ها را نمی‌بینیم. در صورتی که در تابستان نیز میزان آلایندگی هیچ فرقی با زمستان نکرده است.»