ئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور نسبت به نابودی شمشادهای کشور در اثر هجوم آفت شب‌پره به جنگل‌های شمال هشدار داد و اظهار کرد: همه دستگاه‌های متولی، سازمان جنگل‌ها را در دفع این آفت‌ها تنها گذاشته‌اند. هادی کیادلیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه از سال 91 یک بیماری قارچی از غرب جنگل‌های شمال طغیان کرده و وارد کشور شد و تا استان گلستان پیش رفت، گفت: درگیری ما با این بیماری قارچی ادامه داشت که امسال آفت شب‌پره نیز بر آن افزوده شد. این گونه، از برگ‌های درختان شمشاد تغذیه و با همان سرعت شمشادها را نابود می‌کند.وی با بیان اینکه شمشادهای شمال کشور در جهان بی نظیر است و تنها شامل 70 هزار هکتار می‌شود اظهار کرد: بیماری قارچی حدود 40 هزار هکتار شمشاد را خشک کرد در حالی که این شمشادها جزو ذخایر ژنتیکی و به عنوان درختان ممنوع القطع شناخته می‌شوند که حتی دولت هم اجازه قطع آنها را ندارد.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی کشور با اشاره به اینکه اگر برای آفت شب‌پره که امسال وارد جنگل‌ها شده فکری نکنیم کل شمشادها نابود می‌شوند افزود: این آفت‌ها درمان بیولوژیکی دارند ولی به دلیل عدم اعتبار و بودجه کافی در سازمان جنگل‌ها توانی برای مقابله با این آفت‌ها نداریم و در شرایط کنونی همه سازمان‌های مربوطه نشسته و از دور نظاره گر از بین رفتن شمشادها هستند.کیادلیری با تاکید بر اینکه اگرچه سازمان جنگل‌ها در خط مقدم حفظ جنگل‌هاست ولی به تنهایی توان مقابله با آفت‌ها را ندارد گفت: چندین روز است که در شمال کشور درگیر این آفت‌ها هستیم و کارگران در حالیکه هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند مشغول کار هستند. اعتبارات کافی برای مقابله با این آفت وجود ندارد و امیدواریم دولتی که به محیط زیستی بودن متصف است نگاه دقیق‌تری نسبت به این مسئله داشته باشد تا شاهد تخریب جنگل‌ها نباشیم.
وی با بیان اینکه هر دو آفت‌ها از خارج وارد کشور شده گفت: در حال بررسی آن هستیم تا منشأ آفت‌ها و دلیل ورود آنها به ایران را شناسایی کنیم. میدانیم این آفت‌ها در داخل کشور نبودند.
رئیس انجمن جنگلبانی کشور در پایان ضمن ابراز گلایه از سازمان حفظ نباتات اظهار کرد: این سازمان اگرچه متولی قرنطینه‌های داخلی و خارجی است ولی هیچ مسئولیتی را نسبت به شرایط موجود در جنگل‌ها نمی‌پذیرد بنابراین سازمان جنگل‌ها تنها مانده و اعتباری برای مقابله با آفت‌ها ندارد.