سلام ، یه هفته است پای بلبم و آتل بستم . پاش و تکون میده ولی اپنجه اش حس نداره ،خوب میشه؟چه کارش میشه کرد؟

فرستاده شده از SM-P601ِ من با Tapatalk