برترین ها: مدت زیادی است که پرنده «دودو» منقرض شده اما هنوز هم خویشاوندان زنده ای در جهان دارد. این موجود کمیاب که با نام کبوتر «نیکوبار» شناخته می شود، نزدیک ترین ارتباط زنده را با این پرنده مشهور دارد، هرچند این دو پرنده شبیه هم نیستند. یکی از تفاوت های قابل توجه کبوتر نیکوبار، پرهای زیبا و رنگین کمانی آن به رنگ های آبی، مسی و سبز درخشان به علاوه پاهای قرمز و دم کوچک سفید است.این رنگارنگ بودن به دلیل موقعیت مکانی آن ها توسعه یافته، این پرنده کوچک مدت طولانی در جزایر کوچک جداافتاده بوده و به این خاطر که از شر شکارچیان طبیعی در امان بوده، نیاز به پنهان کردن خود نداشته از این رو پرهای درخشان و رنگارنگش توسعه یافته اند. کبوتر نیکوبار ساکن جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه است، از جزایر نیکوبار هندی به سمت شرق تا مکان هایی مثل تایلند و پاپوآ گینه نو. اگرچه جمعیت دقیق این پرنده نامشخص است اما به دلایلی مثل جنگل زدایی و آزاد کردن شکارچیان غیربومی (مانند موش و گربه) در این جزایر، تعداد آن ها رو به کاهش است. در حال حاضر تلاش های محافظتی برای کمک به رشد این پرندگان در معرض تهدید انجام می شود.

نزدیکترین خویشاوند زنده پرنده دودو با پرهای رنگین کمانی

نزدیکترین خویشاوند زنده پرنده دودو با پرهای رنگین کمانی

نزدیکترین خویشاوند زنده پرنده دودو با پرهای رنگین کمانی

نزدیکترین خویشاوند زنده پرنده دودو با پرهای رنگین کمانی

نزدیکترین خویشاوند زنده پرنده دودو با پرهای رنگین کمانی

نزدیکترین خویشاوند زنده پرنده دودو با پرهای رنگین کمانی