سلام و درود خدمت کاربران عزیز پرشین پت.
از این به بعد تالار پرندگان دارای قواین اختصاصی خود بوده+قوانی کلی انجمن.
این قوانین شامل موارد زیر میشود:

1.نحوه‌ی برخورد با تبلیغات:
زین پس اگر هر کاربری بدون هماهنگی با بنده یا مدیران پستی دارای تبلیغ و لینک ارسال کند با وی به شدت برخورد شده و تخلف ثبت میشود.

2.نحوه‌ی برخورد با اسپم:
پست های بیهوده و بدون موضوع و یا نا مربوط به موضوع تاپیک را اسپم میگویند.
یک کاربر 3 فرصت برای ارسال پست بیهوده و اسپم دارد.(در هر 3 دفعه پست حذف و به کاربر اخطار داده میشود.)
بعنوان مثال:موضوع:واگذاری طوطی نژاد فلان:در این وضعیت اگر کاربری بنویسد که من نمیتونم نگهداری کنم خلاف قوانین بوده و اسپم احتساب میشود.چون دلیلی ندارد که ناتوانی خودرا اعلام کنید مگر اینکه از شما پرسش شده باشد.

3.محل ارسال سوال هر پرنده:
الف:تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون پاراکیتها:سوالات خودرا درباره ی پاراکیتها اینجا مطرح بفرمایید.
ب.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون طوطی های طوقدار:سوالات خودرا درباره ی طوطی های طوقدار اینجا مطرح بفرمایید.
پ.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون باجریگارها:سوالات خودرا درباره ی باجریگارها اینجا مطرح بفرمایید.
ت.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون کاکاتیل:سوالات درباره ی عروس هلندی اینجا مطرح بفرمایید.
ث. تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون کاکاتو:سوالات درباره ی کاکاتو اینجا مرح بفرمایید.
ج.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون طوطی های خاکستری:سوالات خودرا درباره ی طوطی های خاکستری اینجا مطرح بفرمایید.
چ.تاپیک پرسش و پاسخ طوطی های آمازون:سوالات خودرا درباره ی طوطی های آمازون اینجا مطرح بفرمایید.
ح.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون لوریکیتها:سوالات خودرا درباره ی طوطی های لوریکیتها اینجا مطرح بفرمایید.
خ.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون اکلکتوس:سوالات خودرا درباره ی طوطی های اکلکتوس اینجا مطرح بفرمایید.
د.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون آراها:سوالات خودرا درباره ی ماکایو اینجا مطرح بفرمایید.
ذ.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون مرغ مینا:سوالات خودرا درباره ی مرغ مینا اینجا مطرح کنید.
ر.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون فنچ و قناری:سوالات خودرا درباره ی فنچ و قناری اینجا مطرح بفرمایید.
ز.تاپیک پرسش و پاسخ پیرامون مرغ عشق:سوالات خودرا درباره ی مرغ عشق اینجا مطرح بفرمایید.

4.برخورد با ارسال تاپیک در محل نامناسب:
درصورتی که یک کاربر تاپیکش را در محل نامناسب ایجاد کند تاپیک منتقل و برای کاربر پس از 3 بار تخلف ثبت میشود.کاربران عزیز با توجه به قوانین بالا میتوانند در تالار پرندگان فعالیت کنند.

باتشکر.

Vonarian مدیر تالار پرندگان