دانشجوی 21 ساله Keitra Jane از دانشگاه یوتا شباهت بسیار زیادی به تیلور سوییفت خواننده و بازیگر هالیوودی دارد.عکس های منتشر شده از این شخص در شبکه های مجازی باعث مشهور شدن وی گشته است!


همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت

همزاد تیلور سوییفت