خرگوش من تنهاست، و از وقتی اوردمش خرگوش دیگه ای رو ندیده، امکانش هست با خرگوش دیگه ای بازی کنه؟ که مثل خودش ماده باشه؟ نمیخوام یکی دیگه بیارم. الان 2 سالشه