سلام
این دوست عزیز از چند روزگی همراه همیشگی ما بوده، بهش وابسته ایم و بهمون وابسته است. اما از اونجایی که در محیط طبیعی زندگی نمی کنه و تنهاست، خوشحال میشیم اگر یه فرد گیاهخوار یا دلسوز با داشتن فضای مناسب(حیاط امن) در مراقبت از این موجود نازنین و کم توقع به ما کمک کنه.
https://www.instagram.com/poopak_ducky
Razyar_tirgan@yahoo.com