ژرمن شپرد (نر) به اسم کرزی (crazy) در محدوده شهرک سلامت اصفهان قبل از عید دزدیده شده.قطعا تا حالا فروخته شده. اگه پسر ما رو دیدین یا خبر دارین اطلاع بدین لطفا.به اسمش حساسه صداش بزنین.خیلی نگرانش هستیم.