سلام من میخواستم یه توله ی بیچون فریس بخرم.و نمی دونم چطوری از این سایت با صاحبان مذاکره کنم.اگه میشه راهنمایی کنید