سگی ماده بنام میشل نژاد تریر یک سال و نیم واگذار میشه به طور رایگان فقط دنبال کسی هستم که شرایط نگهداری میشل رو داشته باشه این سگ کوچولو خیلی مطیع اروم و دوست داشتنی و کمی لوسه عاشق نوازشه لطفا اگر کسی شرایط نگهداری رو داره اعلام کنه محل واگذاری فقط مشهد