بررسی گربه ها از لحاظ علمی :

برخلاف سگ ها گربه ها دندان شیری دارند.دانشمندان معتقدند که این خصوصیت در گربه ها در روند تکاملی شان طی سال ها به وجود آمده.وقتی گربه ها به دنبال غذای خود می دوند، سرشان در یک فاصله مشخصی از زمین قرار می گیرد.ایده شات سایتی خواندنی

اما سگ ها و انسان ها سرهایشان به طرف بالا و پایین حرکت می کند.

پایین آمدن گربه از درخت

یک گربه برای پایین آمدن از درخت باید عقب عقب بیاید زیرا که چنگال های او حالت قلابی شکل دارند واین قلاب ها فقط برای بالا کشیدن مورد استفاده قرار می گیرند وگربه برای این که بتواند خود را بالا نگه دارد، مجبور است برعکس به پایین بیاید.
رنج صدای گربه در مقایسه با سگ

گربه ها می توانند، 100 نوع صدای مختلف از خود دربیاورند، در حالی که سگ ها فقط می توانند حدود 10 نوع صدا دربیاورند.

حس شنوایی


حس شنوایی گربه ها خیلی بهتر از سگ هاست. گربه ها می توانند فرکانس های زیر را به خوبی بشنوند.

سرعت گربه


گربه می تواند به سرعت 31 مایل بر ساعت یک فاصله کوتاهی را طی کند.یک گربه تنها برای نشان دادن مهربانی و محبتش، خود را به انسان نمی مالد.
بلکه بدن گربه از غده هایی تشکیل شده است که وی با مالیدن خود به جاهای مختلف، قلمرو خود را مشخص می کند.محققان مطمئن نیستند که چگونه گربه خر خر می کند. دامپزشکان بر این باورند که گربه با لرزاندن حنجره خود،
صدایی بم در گلویش به وجود می آورد. باز شدن و بسته شدن این ماهیچهدر حنجره باعث شنیده شدن صدایی می شود که 25 بار در ثانیه رخ می دهد.بیشتر گربه ها بین 1 تا 9 بچه به دنیا می آورند.
بیشترین زایمانی که یک گربه تا به حال داشته،19 بار بوده و از بین این 19 تا، 15تای آنها زنده ماندند.قاچاق گربه در بیرون از سرزمین مصر مجازاتش مرگ بود و کسانی که جان سالم به در می بردند ،
آنها را به قیمت بسیار خوبی به افراد ثروتمند در آتن و دیگر شهرهای مهم می فروختند.بزرگترین گربه ی وحشی که تا به امروزه میشناسیم پلنگ سیبری است .
بیش از 3 متر و 6 سانت طول دارد و وزنش به 317 کیلوگرم می رسد.مغز یک گربه از لحاظ زیست شناسی شباهت زیادی به مغز انسان دارد تا سگ.
هم انسان و هم گربه ، بخش هایی را در مغز دارند که نشان دادن احساساتشان را برعهده دارد.با این که در خیلی از مناطق اروپا و شمال آمریکا، گربه نشانه ی شوم و بدشانسی است،
در بریتانیا و استرالیا، گربه سیاه به عنوان یک موجود خوش شانس شناخته شده.بیش از 500 میلیون گربه اهلی شده در جهان وجود دارد. با پوست 24 گربه می توان یک کت ساخت .
در شمال آمریکا محبوب ترین حیوان خانگی گربه است.
آمار گرفته شده نشان می دهد که 73 میلیون گربه در مقایسه با 63 میلیون سگ در خانه ها هستند.

محبوب ترین گربه ای که دارای اصل و نصب می باشد، پرشین یا گربه ایرانی است.