سلام
طوطی من چند روزه که یه چشمش سفید شده ( روشن تر شده)
دلیلش چیه؟
لطفا راهنمایی کنید

مرسی