سلام به همه

تعدادی سگ برای واگذاری رایگان هستند.

کسانی که امکان سرپرستی و نگهداری آنها را در تهران دارند با من تماس بگیرند

09359755791

تاریخ پیام 18 مهرماه 1396