من تهران هستم .یه سگ میخوام مناسب اپارتمان باشه ممنون 09389206604