نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )
نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )

ویژگیهای نرم افزار:

1- اطلاعات مربوط به بیماریهای گوسفند و بز همراه با تصاویر شامل:
- بیماریهای گوسفند و بز ( 357 بیماری )

دسته بندی مشخص بر اساس عامل بیماری :
- بیماریهای انگلی
- بیماریهای باکتریایی
- بیماریهای ویروسی
- بیماریهای قارچی
- مسمومیت ها
- کمبودها
- بیماریهای متابولیک
- بیماریهای دستگاه های مختلف بدن شامل گردش خون ، تنفس ، عصبی ، ادراری ، گوارشی ، حرکتی و ...


2- اطلاعات واکسیناسیون شامل :
- واکسنهای گوسفند و بز (19 مورد )


3- بهداشت و پرورش گوسفند و بز شامل :
- بهداشت و پرورش گوسفند و بز ( 182 مطلب )

دسته بندی بهداشت و پرورش شامل :
- ساختمان و تاسیسات
- مدیریت تغذیه
- مدیریت بهداشتی
- مدیریت تولید مثل
- عملیات درمانگاهی
- عملیات پرورش
- تخمین سن

4- معرفی نژادهای گوسفند و بز شامل :
- نژادهای گوسفند ( 68 نژاد )
- نژادهای بز ( 18 نژاد )

12- قابلیت جستجوی سریع واکسن ، بیماری ، نژاد و ...
13- قابلیت اشتراک گذاری متن و تصاویر در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی
تهیه کننده :
دکتر امین زمانی پور

نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )
نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )نرم افزار اندروید گوسفند و بز ( بیماریها ، پرورش و نژادها )

لینک دانلود
https://cafebazaar.ir/app/sheep.goat.app/?l=fa