هوبره بزرگترین پرنده‌ اروپاست که می‌تواند پرواز کند. هوبره که وزنی بیش از 15 کیلوگرم دارد در فضاهای باز زندگی می‌کند. رونق کشاورزی موجب شده که شمار این جانور کم و زیستگاهش در مقیاس جهانی محدود شود. هوبره‌ چون در ارتفاع کم پرواز می‌کند اغلب در سیم‌های برق گرفتار می‌شود.

پرنده‌ای از راسته درناسانان

منبع : پارس نیوز