1. غذای خشک رویال کنین اوت دور

2.غذای خشک رویال کنین اورال

3. غذای خشک N & d با طعم گوشت بره

4.غذای خشک josera چهار کیلوئی زرد رنگ mit Rind with Beef

5. کنسرو ماهی رژیمی در آب نمک شیلتون قابل تهیه در فروشگاههای شهروند یا رفاه و ...