سلام من حدود بیست روزه 7تا بلدرچین خریدم الان دوتاشون گز کردن یه گوشه و گردنشون رو جمع کردن یکی شون هم بالاش آویزون شده البته و قتی میخوام بگیرمشون خیلی فِرزن و فرار میکنن غذا هم فقط ذرت و جو سبزیجات بهشون میدم به نظر شما مریض شدن