سلام عروس هلندی من یک سال و نیمشه و نر هست از کجا بفهمم آماده جفت گیری یا نه واگر بخور یک لوتینو ماده بگیرم براش از کجا تشخیص بدم ، جنسیت را