همستر من تقریبا یک سال است ولی مدتی بی تحرک شده حتی شبها هم‌ تحرکی نداره میخواستم راهنمایی بگیرم