سلام
من یه لاکپشت برکه ای خزری پیدا کردم.
تو بیابون های قم
فکر میکنم نر باشه چون زیر لاکش یکم فرو رفته هست
11 سانت هم هست
محیط نگهداریش هم کارتن پنیر که گوشش ظرف آب گذاشتم
همش توی اونه
غذا هم نمیخوره
راهنمایی کنید محیطش چجوری باشه و غذا چی بش بدم
و اینکه چند سالشه