سلام سلام خوبید یه سوال دارم اگه شما بودید کاسکو را به خاطر سر زنده بودن و حرف زدن و بازیگوشیش می خریدید یا طوطی ماکاعو پر سر صدا و با قابلیت چندین کلمه صحبت و زیبا ؟؟