سلام من یک توله چهار ماهه نر ژرمن دارم میخواستم ببینم تو این سن وزنش چقدر باید باشه