سلام به مدیران سایت. دو بار اینجا آگهی واگذاری گذاشتم ولی نمیدونم چرا تایید نشده؟