با سلام.یک ماهی میشه یه طوطی برزلی خریدم هنوز ازم‌میترسه.البته میدونم دلیلش واسه اینه که باش حرف نمیزنم و وقت نمیذارم واسش اما مشکل اصلیم اینه امروز بردم پت شاپ واسم پرهاشو زد.میخوام از قفس بیرون بیارمش.ولی از ظهر تا الان کز کرده گوشه قفس..بیرونم اومد میرف کنج دیوار کز میکرد.هیچی هم نمیخوره فقط در حد ۸..۱۰تا دونه ارزن نیمساعت پیش خورد.چیکار کنم خوب شه؟