سلام سگ من مدتی هست که اجازه نمیده توله هاش شیر بخورن در عوض میاد از من همش غذا میخواد غذای زیادی میخوره بالافاصله درو وا میکنه میره تو حیاط و براشون بالا میاره اوناهم شروع میکنن به خوردن میخواستم بدونم در مورد سگ های دیگ هم صدق میکنه یا نه ؟توله هاش الان یک سی و پنج روزشونه نژاد سگم هاسکی سنش یک سال و شیش ماه