سلام یه عروس ۳ماهه دارم.وقتی ۲۰روزش بود خریدمش خودم با سرلاک بهش غذا دادم.روزی هم ده دقیقه یه کلمه ی سلام یا برفی رو باهاش تمرین میکنم.ولی عروسم خیلی ساکته حتی سوتم نمیزنه.وقتی باهاش صحبت میکنم هی سرشو به اطراف تکون میده یه حالتی که انگار دوست نداره باهاش حرف بزنم.رنگشم گل باقالیه...میگن عروس هلندی خیلی شیطونه اما عروس من فقط یه صدای کوتاه از خودش درمیاره اونم وقتی که از اتاق میرم یا وقتی وارد خونه میشم.نمیدونم نره یا ماده یعنی سوتم یاد نمیگیره؟تروهدا یکی جوابمو بده خوب.همشم دوست داره روی سرم بشینه خودشم که توی آینه میلینه یه صدای هیس هیس درمیاره و نوکشو باز میکنه.چی کار کنم الان