سلام من یه جفت طوطی فیشر دارم که خییییلییی لونشونو میخورن
حتا تو دیواره پشتی لونشونم یه حفره درست کردن
چیکار کنم که دیگه لونشونو نخورن
میترسم دعواشون کنم چون تازه تخم گذاشتن