دوتا گربه توی حیات خونه ما هستن که خودشون رو همیشه دارن به اطراف میکشن (همیشه). توی گوشاشون کامل دونه دونس باید قارچ باشه کاملا مشخصه داخل گوشاشون مشکل داره، قبلا هم خیلی عطسه میکردن. چکاری براشون از دستم برمیاد؟