سلام چند تا گربه تو حیاط،ما زندگی می کنند تقریبا هفت یا هشت ماهه هستند مادرشان حیاط بدنیا آورده چند روزه چند تاشون بی،اشتها هستند یکیشون هم سه روزه تو زیر مین خوابیده برای غذا بیرون نمیاد امروز کمی جگر دادم نخورد یه کمی شیر دادم کمی خورد ولی بعدا انگار دچار اشکال تنفسی شد از موقع نفس کشیدن از سینه اش،صدا در می آمد و بشدت مضطرب بود بعد چند ثانیه خوب شد ظاهر ش عادیه آبریزش،دماغ نداره ولی همش،دراز کشیده و منو میبینه میو میو میکنه ولی،هرچی غذا هم که میدم نمی خوره لطفا راهنمایی کنید این گربه ممکنه چه مشکلی داشته باشه؟؟؟