سلام من یه مرغ مینا دوروز پیش خریدم فروشنده گفت حرف میزنه و هنگام خریدم حرف زد ولی از وقتی اوردمش خونه صداش در نمیاد هر از گاهی یه صدایی میده فقط میخواسم ببینم ببرم پسش بدم یا نه؟